Dit

Comfort

Vraag naar Payroll neemt weer toe!

Toen in 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werd ingevoerd was de verwachting dat payrolling een oninteressante dienst zou worden. Wat blijkt? Bij Comfort is het een van onze snelst groeiende diensten. En als corona achter de rug is verwacht ik dat de groei nog verder toeneemt.

De ervaring leert inmiddels dat medewerkers juist blij zijn met de nieuwe definitie van payrolling. Ze vallen niet meer onder het uitzendbeding, maar onder dezelfde cao als reguliere werknemers en hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden. Ze zijn dus geen ‘veredelde’ uitzendkrachten meer, maar volledige medewerkers.

Mkb-bedrijven en organisaties die complexere arbeidsvoorwaarden hanteren maken ook steeds meer gebruik van payrolling. Ze zijn daarmee ‘verlost’ van alle administratie en de ziekterisico’s.

Geen risico's

Comfort is specialist in personeels- en salarisadministratie en een vraagbaak voor onze klanten en de medewerkers. Met Comfort verzorgen wij verschillende diensten voor werkgevers. Dat doen we met een team van acht collega’s. Als payrollbedrijf worden wij juridisch werkgever van ‘jouw’ personeel. Wij zorgen voor de arbeidscontracten waarin wij alle looncomponenten én, sinds dit jaar, dus ook de volledige arbeidsvoorwaarden uit de cao van jouw bedrijfstak overnemen. Als een medewerker ziek is loop je geen financieel risico. Dat risico ligt bij ons en hebben wij uiteraard volledig afgedekt. Wij zorgen in geval van ziekte dat het dossier conform de Arbowetgeving wordt opgebouwd en starten zo nodig het re-integratietraject.

Kortom, wij nemen het werkgeverschap inclusief alle bijbehorende risico’s en volledig conform jouw cao en de geldende wet- en regelgeving van je over. Jouw voordeel: Je hoeft geen personeelsafdeling en loonadministratie op te tuigen en kan je dus volledig richten op jouw bedrijfsvoering.

Payroll

Inmiddels zijn veel bedrijven jou voorgegaan en hebben wij een kleine 500 mensen op onze loonlijst staan. Daar ben ik natuurlijk best trots op, maar waar ik vooral trots op ben is het feit dat zoveel bedrijven hun belangrijkste ‘kapitaal’, namelijk hun personeel, aan ons toevertrouwen!

Vragen? Neem contact op met Erik Scholten

Tel: 0592-820393

of mail: info@comfort.nl